Arheolozi su pronašli osam velikih proizvodnih jedinica, 20 metara dugačkih i 2,5 metra širokih. To uključuje i oko 40 glinenih bazena korišćenih za zagrijavanje mješavine žitarica i vode da bi se dobilo pivo.

Matthew Adams s Univerziteta New York, jedan od čelnika egipatsko-američke misije koja je došla do otkrića, rekao je kako istraživači vjeruju da se pivo koristilo u kraljevskim ritualima pokopa najranijih egipatskih kraljeva. Prethodnim istraživanjima na tom području otkriveno je da se pivo koristilo tokom žrtvenih obreda.

– Pivara je podijeljena u osam velikih odjeljaka za proizvodnju piva, u kojima se nalazilo po 40 glinenih posuda za zagrijavanje mješavina žita i vode – rekao je Mostafa Waziry, generalni sekretar egipatskog Vrhovnog vijeća za starine.

Pivara je istovremeno mogla proizvoditi čak 22.400 litara piva.