Glavni zaštitar Međimurske prirode Velimir Bašek rekao je da će kukci svakako popuniti mnogobrojne rupice hotela – dio sada, na proljeće i više, a za drugu će zimu kapaciteti sigurno biti popunjeni. Posebno se to odnosi na najveće rupe, one od deset do 12 milimetara u koje će ući solitarne pčele.

– Kada pčela uđe u svoju rupicu, zatvori sobu pomoću blata i u njoj prezimi – rekao je Bašek i dodao da su oni postavljanjem 20-ak hotela kroz nekoliko godina stekli dovoljno iskustva da sagrade savršeni hotel u kojem su sobe prihvatljive za različite vrste i da su svi hoteli većinom zauzeti.

Karlovački Arboretum, koji se prostire na 16 hektara, ima i farmaceutski vrt u kojem je od danas nastamba za divlje oprašivače, a on, kako je rekao direktor Šumarske škole Daniel Peris, nije samo simbolika potrebe za zaštitom kukaca.

– Ovaj hotel omogućit će kukcima da se tu smjeste i da pridonesu oprašivanju svega što cvijeta jer kukci su ti koji omogućavaju biljkama da se u prirodi razmnožavaju – rekao je Peris.

U Hrvatskoj je 725 različitih vrsta divljih pčela.

– Populacije divljih oprašivača su u nestajanju, između ostaloga i zbog toga što nestaju njihova staništa i njihova gnjezdilišta. Kroz akciju izrade i postavljanja hotela za kukce osigurat će se gnjezdilišta za solitarne pčele, a organizacijom ovakvih događaja pridonosi se podizanju svijesti o važnosti oprašivača za stabilnost ekosistema – poruka je Zavoda.