Evo kako će se kažnjavati i koje su visine kazni previđenih ovim zakonom:

Fizička lica

Novčanom kaznom od 100 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje:

a) upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u zatvorenim javnim prostorima, mjestima rada i u javnom prijevozu, suprotno članu 5. ovog zakona;

b) besplatno nudi duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje na javnom zatvorenom mjestu u svrhu reklamiranja i promocije;

c) upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u privatnim sredstvima prijevoza u kojem se nalazi maloljetno lice ili više njih.

Novčanu kaznu u formi prekršajnog naloga izriče nadležni inspektor.

U slučaju da nadležni inspektor utvrdi da se duhan i ostali proizvodi za pušenje prodaju i poklanjaju suprotno odredbama čl. 23. do 25. ovog zakona, izdaje prekršajni nalog kojim će, osim novčane kazne u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine, izreći i zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta i zaštitnu mjeru zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti.

Proizvodnja, uvoz i promet duhanskih proizvoda

Kazna su predviđene i ukoloko se ne budu poštivala zakonske odredbe tokom testiranja i izvještavanja o duhanskim proizvodima, laboratorijski ispitivanjima, ne unošenju određenih podataka na pakovanjima, te kršenja pravila o reklamiranju.

– Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj privredno društvo i drugo pravno lice koje se bavi proizvodnjom, uvozom i prometom duhanskih proizvoda ako ne istakne podatke, odnosno prodaje duhanske proizvode suprotno čl. 8. i 9. zakona, kao i čl. od 13. do 20. zakona i krši odredbe člana 21. zakona.

– Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

– Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit će se fizičko lice registrovano kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.

Kršenje pravila u prodaji

Predviđene su i kazne za kršenje pravila o mjestima prodaje duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

– Novčanom kaznom od 2.500 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje prodaje duhanske proizvode suprotno odredbama člana 23. zakona.

– Novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 1.000 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

– Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM kaznit će se fizičko lice registrovano kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.

– Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se fizičko lice.

Kazne za kršenje odredbi o sprečavanju pristupa maloljetnih osoba duhanskim i ostalim proizvodima za pušenje

Utvrđene su i sankcije za one koji budu kršili odredbe kojima se regulišu sprečavanje pristupa maloljetnih osoba duhanskim i ostalim proizvodima za pušenje, potom pitanja edukacije, informisanja i jačanja javne svijesti, ali i zabrane prodaje duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

– Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama čl. 24. i 25., kao i člana 26. stav (2)
zakona.

– Novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 1.000 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

– Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.000 KM kaznit će se fizičko lice registrovano kod nadležnog organa za obavljanje samostalne djelatnosti.